راسا کارت چه کمکی به شما می کند؟

به دلیل بالا بودن هزینه مواد دندانپزشکی و دستمزد دندانپزشکان در مطب ها و کلینیک ها ، متاسفانه باعث می شود که افراد کمتری به سلامت دهان و دندان های خود توجه کنند و در راستای پر کردن این خلا ، راسا کارت کلیه خدمات دندانپزشکی را با کاهش 50 درصدی به شما مشترکان عزیز ارائه می نماید.