درمان ریشه(عصب کشی) چیست؟

وقتی در یک دندان پوسیدگی پیشروی پیدا می‌کند و به عصب می رسد یا به دنبال ضربه شدید واردشده به دندان یا شکستگی دندان عفونی می‌شود، تنها راه نجات دندان و جلوگیری از کشیده شدن دندان در حال حاضر به‌طور قطعی با موفقیت خیلی بالا ریشه درمانی(عصب کشی) است.

شما می توانید با کارت تخفیف دندانپزشکی راسا ، درمان ریشه(عصب کشی) را با 50 درصد تخفیف انجام دهید.