با کیفیت ترین خدمات درمانی

شما می توانید با تهیه راسا کارت با کیفیت ترین خدمات درمانی را با استفاده از متریال درجه یک و در مراکز مجهز و به روز با 50 درصد تخفیف انجام دهید.

همچنین کارت های تخفیف دندانپزشکی راسا ( راسا کارت ) هیچگونه سقف و محدودیتی ندارد و در مدت اعتبار یکساله آن می توانید به تعداد بی نهایت و بدون محدودیت و بدون سقف از آن استفاده کنید.