مزایای روکش زیرکونیا

مزایای روکش زیرکونیا

  • زیبایی
  • قوی و با دوام
  • فرآیند نصب روکش زیرکونیا به زمان کمتری  نیاز دارد زیرا زیرکونیا را می توان در همان مطب دندان پزشکی برش داد و شکل داد. نیازی به ارسال آنها به آزمایشگاه دندانپزشکی نیست.
  • روکش های زیرکونیا به دلیل استحکام کمتر فرسوده می شوند.
  • زیست سازگار هستند و واکنشهای آلرژیک ایجاد نمی کنند.