انواع روکش دندان چیست؟

روکش PFM

روکش های PFM یکی دیگر از انواع روکش دندان است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این روکش ها هم مقاومت (به دلیل ساختار فلزی) و هم زیبایی (به دلیل پوشش سرامیکی) را فراهم می کنند.

روکش زیرکونیا

زیرکونیوم ماده نسبتاً جدیدی است که مقاومت فلز و زیبایی روکش های سرامیکی را ترکیب می کند. روکش های زیرکونیای نیمه شفاف هستند و زیرکونیا اخیراً به انتخاب محبوب تری تبدیل شده اند.